ADDA Settemørtel

kr299.00

20kg: kr 299,-

ADDA SETTEMØRTEL er en tørrmørtel sammensatt av sement, sand, plastpulver og akselerator. ADDA SETTEMØRTEL brukes i tykkelser fra 3 – 40 mm. Må en bygge høyere enn 40 mm, må dette skje i flere sjikt. ADDA SETTEMØRTEL kan tilsettes sand, Bruk 1 vektdel ADDA SETTEMØRTEL til 1/2 vektdel 0 til 2mm sand. ADDASETTEMØRTEL binder og herder raskt, noe som gjør at den herder relativt raskt ned til 0 grader.  Brukstiden ved + 20 °C ca. 45 – 60 min. Lavere temperaturer forlenger- og høyere temperaturer forkorter brukstiden.

Teknisk informasjon
Brukstid: 45 – 60 minutter.
Brukstemperatur: Minimum +2 °C.
Forbruk: 20 kg sekk gir 10 liter ferdig masse. 2 kg masse gir 1 mm pr m2.
Holdbarhet: 12 mnd. etter produksjon (se produksjonsdato på sekk), ved tørr lagring i uåpnet emballasje.

Ytterligere teknisk informasjon
Datablad

Kategori: